Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze KCV v Horní Lipce

7. 4. 2013

Klub celních veteránů

Všenorská 180

252 02 Jíloviště

                                                                                    Členové a příznivci

                                                                                    Klubu celních veteránů

 

 

Vážení členové Klubu celních veteránů,

            vzhledem k velmi dobrému rozjezdu akcí KCV v letech minulých, si Vás  dovoluje pozvat výbor KCV na další setkání koncem měsíce května spojené s členskou schůzí,  které  chceme / jak bylo avizováno v Hruškách a je vyvěšeno na našich webových stránkách/ uskutečnit na Horní Lipce, která se nachází cca 6 km do města Králíky. Pro členy klubu a příznivce, kteří se nezúčastnili naší akce na Horní Lipce v roce 2011, je připojena orientační mapka.                                                                     

            Prosím prostudujte si níže uvedenou pozvánku s příslušnými instrukcemi a v případě zájmu neváhejte a zašlete přihlášku a současně příslušný finanční obnos  - bližší v závěru pozvánky .

            P O Z V Á N K A

 

                   na setkání, které se uskuteční ve dnech 31.5. - 2.6.2013 na Horní Lipce

 

Příjezd účastníků od 16 hod. do 18. hod. dne 31.5.2013, včetně ubytování.

 

            Po krátkém uvítání před 18. hod. bude následovat večeře (18.00 – 19.00)

 

            Po večeři volná zábava ve vnitřních prostorách objektu (jídelna, bar, zasedačka) i venkovních (diskuse, zpěv s  kytarou a harmonikou - z vlastních zdrojů). Fungování baru do ranních hodin zajištěno /zejména pivo, lihoviny, víno, káva, nealko atd./. Případně dovezené dobré pálenky (švestky, hrušky) vítány.  

 

1.6.2013

Snídaně –  08.00– 8.30 hod. 

 

Členská schůze se uskuteční v průběhu dne dle pokynu předsedy KCV Jíloviště JUDr. Pavla Poláka

 

Níže uveden program dle výběru účastníků  !!!

 

1. varianta

 

09.30 hod. 

Skupinový přesun na prohlídku pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ na Prostřední Lipce /v případě pěkného počasí, které se předpokládá, se přesuneme pěšky, kdo nebude moci přesune se osobním vozidlem – jízda osobním vozidlem max. 15 minut, pěšky pomalou chůzí 40 minut/.

 

Srub K-S 14  (Prostřední Lipka):

·        prohlídka opevnění a muzejních expozicí s průvodcem;

·        prohlídka expozice FINANČNÍ STRÁŽ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ 1918-48 a  PAMĚTNÍ SÍŇ  četaře A.HRADA;

·        lehké objekty č.11l a 112 (ŘOP)

(prohlídka trvá 40 minut po 15 osobách, vstupné 45,- Kč, důchodci 35,- Kč, fotografování 10,-)

      http://cihelna.militaryclub.info

 

Po skončení prohlídky Srubu K-S 14 prohlídka Vojenského muzea Králíky (vzdálenost mezi oběma objekty cca 300 m.

 

            Jedná se o ústřední objekt v Králické pevnostní oblasti (KPO) s celoročním provozem. V letech 2009–2010 prošlo zásadní modernizací a přestavbou financovanou ze zdrojů EU. V expoziční hale s plochou 2 400 m2 představuje formou průřezu historii československé a české armády; prohlídka bez průvodce;

(prohlídka trvá cca 45 minut, vstupné 40,- Kč, důchodci 25,- Kč)

http://www.armyfort.com

 

2. varianta

 

           Pro ty, které pevnosti a expozice FS ČSR a vojenské muzeum nemusí, doporučujeme dopoledne prohlídku kláštera na Hoře Matky Boží (pěšky to je s prohlídkou cca 4,5 hod, nebo auty to je na cca 2 hod.). Za hezkého počasí to je zážitek.

           Dále je možné, v případě dostatečného zájmu, uspořádat mini turnaj v nohejbalu. Věříme, že se určitá část účastníků tuto možnost uvítá.

V případě větší únavy části pozvaných možno strávit dopoledne prohlídkou Horní Lipky, dopolední kávou, klábosení, výměně osobních i neosobních informací, diskusí nad případnými návrhy, náměty pro další činnost KCV.

 

Oběd 11.30 – 12.30 hod.

 

Odpoledne volná zábava  !!!

 

            V případě zájmu je možno odpoledne zajistit exkurzi do pivovaru Hanušovice. Přesun bude zajištěn mikrobusem tak, aby oproti roku 2011 nebyli řidiči omezováni v konzumaci dobrého moku. Pokud projevíte zájem o tuto odpolední akci, je nutno toto uvést do přihlášky.

 

            Dále pokud bude  projeven zájem větší části účastníků, můžeme odpoledne uskutečnit Ab zájezd do Velkých Losin spojený s návštěvou musea papíru. Projevíte-li zájem o tuto odpolední akci, je nutno toto skutečnost uvést do přihlášky.  Podle projeveného zájmu bude vybrána jedna odpolední organizovaná akce.

 

 

Večeře 18.00 – 19.00 hod.

 

Po večeři volná zábava  (diskuse, zpěv, hudba, tanec, konzumace nápojů všeho druhu)  ve vnitřních i vnějších prostorách objektu. V případě zájmu může být grilována vepřová kýta. Vystoupení „celnické kapely“ k tanci a poslechu je v jednání.

 

Provoz baru až do ranních hodin bude zajištěn.

 

Po celou dobu konání setkání bude zajištěno občerstvení. Z nápojů pivo, víno, lihoviny, káva, čaj, nealko. Z dalších pochutin domácí utopenci, domácí tlačenka, klobása z udírny, na objednávku vepřový steak  vše v cenách od 25,- do 50,- Kč. Rovněž základní sortiment sladkostí a cigaret bude zajištěn.

 

2.6.2013. 

Snídaně průběžně dle probuzení jednotlivých účastníků od  7.30 hod. ----- 11. hod.

        

 Dopoledne individuální rozloučení, finanční vyrovnání, odjezd.

 

Menu na 31.5. – 1.6.2013

 

31.5.        večeře  18.00 – 19.00  

                   hovězí guláš, knedlík                                                                              55,- Kč

 

 1.6..        snídaně  8.00 -  8.30    

                    letohradské koláče 2ks, pomazánka, pečivo/chléb, čaj                          30,- Kč

                   

                  oběd  11.30 – 12.30

                    zelňačka s klobásou

                    uzená krkovice, brambor, okurkový salát                                              75,-                    

 

                  večeře  18.00 – 19.00

                   vepřový nebo kuřecí steak, chleba, okurka, hořčice                               55,- Kč                                                      

 

 2.6..         snídaně průběžně dle probuzení jednotlivých účastníků

                 česneková polévka se sýrem,uzeným masem a opečeným chlebem         30,- Kč

                  

Mimo uvedené menu možno zakoupit zpravidla v odpoledních a zejména večerních hodinách níže uvedené :

 

klobása z udírny( 150 gr) , hořčice, chléb        35,-

vepřový nebo kuřecí steak( 150 gr) , chléb, okurek    50,-/ 55,-

tlačenka, utopenec

lahvové víno, káva, čaj, minerálky,sladkosti,

 

Čepované pivo z Hanušovic - Šerák 11°   - světlý a polotmavý

                                              - Holba 12°  -  světlý ležák

 

                                     ----------------------------------------------------------

 

Účastnický poplatek na osobu zahrnující dva noclehy a menu výše uvedené činí závazně pouhých  550,- /slovy: pětsetpadesát /. Uvedenou částku zašlete na účet KCV č. 219564898/0300, variabilní symbol vaše osobní číslo (stávající nebo bývalé) nejpozději do 30.4.2011. Do rubriky zpráva pro příjemce uveďte „akce KCV“, vhodné je i jméno a příjmení pokud provedete platbu přes interbanking.

Případný příspěvek KCV na vstupenky bude stanoven podle stavu  „kasy“ KCV, který je odvislý od příspěvkové kázně členů.

            Závazné jmenovité přihlášky zasílejte a případné dotazy adresujte na  člena rady KCV JUDr. Miloslava Krále (email - 1946miloslav@seznam.cz, Skype: Mikke, telefon: 720637756 ), adresa: 549 01 Nové Město nad Metují, Nahořanská 308.

 

 Případné dotazy možno adresovat též na předsedu KCV JUDr. Pavla Poláka, adresa Hlaváčova 1164, 182 00 Praha 8 (email – polak.privat@seznam.cz, Skype : Polak.Pavel.3, telefon : 607677520 ).

 (Pokud se rozhodnete z osobních důvodů přijet na akci až v sobotu dopoledne, uveďte tuto skutečnost na přihlášce a uhraďte částku 300- Kč).

 

 

            Vzhledem ke kapacitě ubytovacího zařízení, které činí max. 45 lůžek ( v případě potřeby je možno udělat přistýlky(matrace na žíněnkách + lůžkoviny) v tělocvičně pro 6 – 8 osob, sprchy + WC jsou vedle ),  budou mít přednost členové KCV, tak jak se přihlásí. Po naplnění kapacity bude okamžitě oznámeno všem členům KCV a příznivcům KCV, aby další přihlášky včetně Kč již neposílali. Uzávěrka přihlášek k 10.5.2013 s ohledem na zajištění stravy, noclehů a příp. zájezdu.

 

 

 

                                                                                                JUDr. Pavel Polák

                                                                                                 předseda KCV  v.r.

 

 

 

 

 

Přihláška – Horní Lipka  31.5 – 2.6.2013

 

Jméno a příjmení

 

Bydliště

 

Email          / telefon

                                      /   

Dat.a hod.příjezdu

 

Účast. popl. zaslán dne

Mám zájem o exkurzi do pivovaru Holba  ANO/NE

Mám zájem o návštěvu muzea

papíru ve V.Losinách  ANO/NE

 

 

 

 

 

 

 

V …...............................................

 

Dne:                                                                                Podpis: